Politică de confidențialitate

Suntem încântați că sunteți interesați de serviciile noastre și dorim să vă furnizăm câteva informații privind abordarea noastră privind protejarea datelor dumneavoastră personale.

In aceasta nota de informare va explicam modul in care are loc prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in conformitate cu legislatia in vigoare. Dorim să vă informăm că aceste date sunt obligatorii de prelucrat în conformitate cuprevederile Legii nr. 95/ 2006, republicată, a Legii nr. 46/ 2003 privind drepturile pacientului, a Legii nr. 677/ 2001, a Regulamentului GDPR, precum și ale regulamentelor profesiei de medic dentist. Păstrarea  confidențialității datelor cu caracter personal reprezintă o obligație legală profesională, iar încălcarea acesteia este sancționată potrivit legislației în vigoare.

Operator de date cu caracter personal: SOCIETATEA DE ORTODONTIE TRANSILVANEANA S.R.L, CIF 34616731, cu sediul in Cluj-Napoca pe strada Viilor 52 B etaj 2, telefon 0746229968 si adresa de email: office@angelescudentalclinic.ro.

Siguranta datelor dumneavoastra personale este foarte importanta pentru noi. Dorim sa asiguram un nivel de protectie ridicat al datelor personale si crearea unui climat de incredere astfel incat dumneavoastra sa detineti controlul asupra propriilor date.

In sensul Regulamentului General de Prelucrare a Datelor (EU GDPR), Datele Personale sunt definite ca fiind ”orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.”

Scopul prelucrarii datelor personale:

 1. Programari in cadrul clinicii noastre
 2. Furnizare de servicii medicale
 3. Cercetare stiintifica
 4. Prezentari cu caracter didactic sau informativ

Fotografiile si imagistica medicala sunt utilizate pentru documentarea etapelor de tratament si monitorizarea evolutiei pe parcursul tratamentului cat si pentru documentare si comunicare stiintifica. Prin consimtamantul dumneavoastra ne dati permisiunea sa le folosim pentru scopurile mentionate mai sus.

Colectarea datelor cu caracter personal

Datele personale pe care le colectăm sunt furnizate de dvs. prin e-mail, prin intermediul acestui site, a rețelelor de social media, sau în timpul vizitelor dvs. la clinica noastă.

Ocazional, când suntem în proces de recrutare, este posibil să colectăm date despre dvs. din platformele online specializate (eJobs, LinkedIn etc.) sau din CV-urile pe care ni le trimiteți.

De asemenea, atunci când interacționați cu noi pe rețelele de socializare (adică like, share, comentarii, recenzii etc.), vom avea în mod inevitabil acces la informații despre tine, în special date pe care le-ați făcut publice pe profilul dvs. de social media.

Informaţiile pe care le transmitem

Nu vom transmite către terţe părţi datele dumneavoastră cu caracter personal, cu următoarele excepţii:

 • Cu acordul dvs.
 • Dacă este necesara transmiterea unor informaţii în vederea furnizării serviciilor solicitate de dvs. (ex. laboratoarele de tehnica dentara)
 • În cazul în care informaţia este necesara partenerilor companiei pentru îmbunătăţirea sau facilitarea unor servicii sau produse solicitate de dumneavoastră. Societăţile partenere au dreptul de a utiliza datele cu caracter personal furnizate numai în măsura în care sunt necesare pentru executarea serviciului solicitat de dumneavoastră (de ex. transmiterea produselor comandate, procesarea informaţiilor privind plata).
 • Putem transmite date cu caracter personal autorităţilor sau instituţiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credinţe dacă: este prevazut într-o dispoziţie legală; previne o infracţiune sau protejează siguranţa naţională; protejează siguranţa individului sau siguranţa publică; aceste informaţii sunt necesare în vederea rezolvării diferitelor situaţii juridice.
 • În cazul în care societatea noastră fuzionează sau e achiziţionată total sau parţial de o altăcompanie, iar baza de date e transferata noului operator.

În cazul în care vor apare situaţii menţionate mai sus, veţi fi anunţaţi prin e-mail sau printr-un anunţ postat pe site.

Accesul la datele d-voastra

Accesul asupra datelor il au medicii colaboratori si angajatii Dental Clinic Angelescu.

Securitate

Securitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru noi. Păstrăm măsuri adecvate de precauţie de ordin administrativ, tehnic şi fizic pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării şi tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia noastră.

Datele personale pot fi sterse sau eliminate in conformitate cu procedura de pastrare a inregistrarilor si conform legislatiei in vigoare. Inregistrarile in format fizic care au ajuns la scadenta, sunt maruntite si aruncate ca “deseuri confidentiale”.

Drepturile dumneavoastra

Ca persoană vizată aveți drepturi legale specifice cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm.

 • Retragerea consimțământului: Dacă prelucrarea se realizează în baza consimtământului dvs., vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea respectivă în orice moment.
 • Rectificarea datelor: În cazul în care observați că deținem date cu caracter personal eronate, ne puteți solicita în orice moment rectificarea datelor cucaracter personal care vă privesc.
 • Restricția prelucrării: În cazul în care va aflați în una dintre situațiile de mai jos, puteți sa ne solicitați să restricționăm prelucrarea datelor dvs.:
 • contestați corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea,
 • prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea prelucrării mai degrabă decat ștergerea datelor cu caracter personal,
 • nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau
 • vă opuneți prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate față de ale drepturile dvs.
 • Accesul la datele tale: Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs., inclusiv informații cu privire la cecategorii de date, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, dacă nu sunt colectate direct de la dvs. și cui i-au fost dezvaluite, dacă este cazul. Puteți obține un exemplar de la noi, gratuit, conținând datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru solicitări abuzive.
 • Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil dpdv tehnic, cu condiția caprelucrarea să fie necesară pentru executarea unui contract. Mai degrabă decât să primiți un exemplar cu datele tale cu caracter personal, puteți solicita să vătransferăm datele direct către alt operator, specificat de dvs.
 • Dreptul la ștergere: Puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:
 • datele dvs. nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost prelucrate;
 • vă opuneți prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
 • vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea

Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:

 • în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea acelor date de către noi;
 • în special pentru cerințele legale privind termenele de păstrare a datelor;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Dreptul de opoziție: Puteți obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal datorită situației speciale în care vã aflati. În acest caz, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, dacă nu putem demonstra motive întemeiate, legitime și un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept. Când vă opuneți prelucrării, vă rugăm să menționati dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricția prelucrării acestor date.
 • Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidentialitatea, puteți depune o plangere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor:
 • Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal completând formularul online disponibil la adresa: Plângeri ANSPDCP https://www.dataprotection.ro/